TRẢ LỜI ÔNG ANH RỂ

Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,
Hình hài này, là Cha Mẹ em… cho
Nào phải em tự thêm bớt nắn đo
Em không “mỏng”, các Anh làm sao ngắm?

Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm !
Cũng thích nhìn … mà giả bộ đàng hoàng?
Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang …
Đẹp không khoe, của trời cho thật uổng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.