HỔNG CHO MẶC QUẦN

Anh nọ qua nhà ông bà nội chơi. Thấy ông nội ngồi trước nhà mà không mặc quần áo gì cả, anh ngạc nhiên kêu lên:

–  Trời đất ơi, sao ông nội ngồi đây không mặc quần áo gì hết vậy?

Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời. Anh lại hỏi:

–  Ông nội, sao ngồi đây mà…..không mặc quần áo vậy?

Cụ già mặt vẫn quay nhìn về phía trước, chậm rãi trả lời:

Mày biết hông, hôm qua tao ngồi đây không mặc áo, tối bị cứng cái cần cổ. Cho nên hôm nay bà mày bắt tao ngồi đây mà hổng cho ….mặc quần !!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.