CẠCH.CẠCH.CẠCH……..

Một bà cụ rất khó tính. Mấy hôm nay khó chịu vì cái đĩa nhạc cô cháu gái mang về có bài hát….

Buổi sáng trước khi đi làm anh hôn lên tóc em.

Buổi trưa trước khi đi làm anh hôn lên trán em.

Buổi tối trước khi ngủ anh hôn lên môi em.

Canh đứa cháu vắng nhà, bà cụ lấy đĩa nhạc ra gạch cái đoạn anh hôn lên môi em.

Khi về cháu gái mở nhạc lên nghe…..bà cụ ngồi rung đùi.

Buổi trưa trước khi đi làm anh hôn lên trán em.

Buổi tối trước khi ngủ anh Cạch..Cạch…Cạch Cạch… Cạch Cạch Cạch……….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.