ONIONS & CHRISTMAS TREES (Củ hành và Cây thông Noel)

A family is at the dinner table. The son asks his father,

Trong bữa ăn chiều của cả nhà, thằng con hỏi ông già

‘Dad, how many kinds of boobs are there?

Ba, các bà có bao nhiêu kiểu vú?

The father, surprised, answers,

Anh già tía, ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời con

‘Well, son, there are three kinds of boobs:

Ba thấy có 3 loại

In her 20’s, a woman’s are like melons, round and firm.

Ở tuổi 20, vú mấy cổ như trái dưa, tròn và cứng

In her 30’s to 40’s, they are like pears, still nice but hanging a bit.

Trong khoảng 30, 40, nó giống như trái lê, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng hơi xệ

After 50, they are like onions’.

Sau 50 tuổi thì nó như mấy củ hành.

‘Onions?’

Ơ, Sao lại củ hành, ba?

‘Yes, you see them and they make you cry.’

Bởi hễ nhìn thấy thì mình chảy nước mắt 

This infuriated his wife and daughter so the daughter said,

Bà vợ và cô con gái nghe vậy nổi khùng. Cô còn tức tối hỏi mẹ

‘Mom, how many kinds of ‘willies’ are there?.

“Mẹ, theo mẹ thì có bao nhiêu loại chim?”

The mother, surprised, smiles and answers,

Bà mẹ, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời con

‘Well dear, a man goes through three phases.

Con ơi, bọn đàn ông trải qua 3 giai đoạn

In his 20’s, his willy is like an oak tree, mighty and hard.

Khoảng 20 thì mấy ảnh như cây sồi, cứng và chắc

In his 30’s and 40’s, it is like a birch, flexible but reliable.

Trong khoảng 30, 40; mấy ảnh như cây bu lô; dẻo dai nhưng vẫn còn xài được

After his 50’s, it is like a Christmas Tree.’

Sau 50 thì mấy ảnh như cây thông giáng sinh.

‘A Christmas tree?’

Sao là cây thông hả mẹ?

‘Yes – the tree is dead and the balls are just for decoration.’

Thông là vì nó đã chết ngắt; còn những quả cầu treo lủng lẳng thì chỉ để trang trí thôi con ơi./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.