CHUYỆN CẤM ĐÀN ÔNG ! ! !

Thuở tạo thiên lập địa, Thượng Đế cho gọi tất cả các sinh vật lại. Trước hết là con người, mà đàn ông là đại diện.

Thượng Đế phán:

– Ta cho con 10 năm mạnh mẽ về tình dục

Người đàn ông năn nỉ:

– Sao ít quá! Xin ngài cho con 10 năm nữa được không?

– Để ta phân phát hết cho các động vật khác rồi ta xét.

Sau đó Thượng Đế gọi sư tử:

– Ta cho con 20 năm tình dục phủ phê.

Sư Tử đực lắc đầu:

– Thưa ngài cho con 10 năm đủ rồi..

Người đàn ông nghe vậy kéo áo Thượng Đế kỳ kèo :

– Nếu Sư Tử không cần xin ngài cho con 10 năm của anh ấy được không?

– Được ta lấy 10 năm của sư tử cho con

Tới phiên khỉ đực, Thương Đế phán:

– Ta cho con 20 năm tình dục..

Khỉ nhảy lên từ chối:

– Con không ham… Cho con 10 năm là đủ.

Người đàn ông thấy khỉ từ chối lại van nài:

– Vậy ngài cho con thêm 10 năm của chú khỉ được không?

– Được. Ta sẽ lấy 10 năm của khỉ mà ban cho con.

Tới phiên con chim két, Thượng Đế cũng phán:

– Ta ban cho con 20 năm tình dục…

Két lắc đầu:

– Con đâu có cần. Xin ngài cho con 5 năm là đủ hạnh phúc đời con rồi.

Người đàn ông lại một lần nữa nài nỉ:

– Nếu anh két không cần thì xin ngài lấy 15 ấy ban cho con được không?

– Được. Ta cho con thêm 15 năm của thằng két.

Tới chiều sau khi mọi việc phân phát đã xong… Người đàn ông rất hồ hởi , phấn khởi.

Nghĩ mình sẽ có mấy chục năm hạnh phúc…

Nhưng từ đó mới biết rằng: Người đàn ông nào cũng có 10 năm đầu tình dục mạnh như sư tử. 10 năm sau chỉ múa và gãi như khỉ… 15 năm sau chỉ “đánh võ” miệng như con két mà thôi !

Đây là chuyện: Cấm đàn Ông đọc.. Ai đọc mà cảm thấy mình bị “xúc phạm” là ngoài ý muốn của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.